Ekonomi, Politik & Estetik

Ekonomi, Politik & Estetik

EXPERIMENT 5 EKONOMI, POLITIK & ESTETIK Experimentets konturer och frågor En grundläggande anledning till att Kritiklabbet genomför projektet Den lyssnande kritiken är den betydande roll som ljudboken har fått i den svenska litterära sfären. Den ljudboks-boom som...
Uppmärksamhet

Uppmärksamhet

EXPERIMENT 1 UPPMÄRKSAMHET Experimentets konturer och frågor Ibland kan man inte helt sätta fingret på varför någonting känns så bekant. Man upplever någonting, man minns, men det är vagt och utan entydig hänvisning till någon särskild händelse. I andra sammanhang,...