LJUDBOKSESSÄER

 Här följer två olika essäistiska verk som skapades inom ramen för projetket Den lyssnande kritiken. Det ena är ett videoverk av konstnären Benjamin Wagner, som utgår ifrån en nyöversättning av ett utdrag ur Marcel Prousts På spaning efter den tid som flytt. Det andra är en essä av två av Den lyssnande kritikens redaktionsmedlemmar, Fredrik Nyberg och Erik Lindman Mata, som behandlar frågor om inspelning, röst och text.