EXPERIMENT 3

MUSIKALITET

Experiment 1 Icon

Experimentets konturer och frågor

Det som tydligast karaktäriserar ljudboksformatet, i kontrast till den tryckta texten, är dess förhållande till ljud. Uppläsningar, högläsningar och deklamation är visserligen vanliga praktiker för att omvandla skriven text till ljud, men ljudboken utgår på ett mer direkt och oförmedlat sätt ifrån det ljudliga. Visserligen finns det ofta en skriven text i bakgrunden, som sedan läses in av en inläsare – en skådespelare, en radiopratare eller kanske författaren själv – men borde vi inte, när vi pratar om och förhåller oss till ljudböcker, förhålla oss till dem först och främst som ljudande verk, inte som uppläsningar av skriven text? Vad kan man vinna på att se ljudboken som ett ljudverk, snarare än en text som anpassats och förts över till ljudmediet?

Datum: 4–5/6 2022

Tid: 10:00-sent, 10:00-15:00

Plats: Fylkingen

En talande skillnad mellan uppläsningen och ljudboken är deras olikartade sociala sceneri; medan uppläsningen nästintill alltid är en kollektiv begivenhet, så är ljudboken oftast en privat syssla. Oavsett om det är i kollektivtrafiken, i köket eller i bibliotekssalen så är de egna hörlurarna ljudbokens följeslagare.

Detta fjärde experimentet inom ramen för projektet Den lyssnande kritiken vill lyfta fram ljudbokens auditiva och musikaliska aspekt genom att förskjuta ljudbokens gängse inramning, bort från hörlurarna och in i konsertsalen. Hur påverkas lyssningen av att ljudboken försätts i ett konsertsammanhang? Vad innebär det för uppfattningen av ljudbokens omfång och tid? Skiljer sig åhöraren från lyssnaren vad gäller uppmärksamhet? Kan ett sådant delat lyssnande medföra större känslighet för de musikaliska aspekterna av ljudboken – inläsarens prosodi, intensitet, framtoning?

Experimentet kommer visserligen inte präglas av den klassiska konsertsalens speciella relation mellan publik och scenframträdande, då ljudboken spelas upp snarare än framförs, men i likhet med både biografen och den elektroakustiska konserten är en ljudbokskonsert i hög grad en kollektiv sak.

Att placera ljudboken i konsertsalen sätter också fingret på berättelsens omfång och den plats en bok tar i tid. Det är inte ovanligt att effektiviteten i ljudboksformatet anförs som en av dess fördelar, det vill säga enkelheten med vilken man kan ta till sig en berättelse genom ljud – då och då – i stället för att behöva arbeta sig in i en tryckt text. Genom att se ljudboken som ett verk som, i likhet med en konsert, behöver upplevas i ett svep, öppnar experimentet förhoppningsvis dörren mot en bättre förståelse för ljudbokens möjligheter och begränsningar.

DET PRAKTISKA

Konserten äger rum på Fylkingen i Stockholm. Inledningen kommer att hållas av tonsättaren Erik Peters. Verket som kommer spelas upp är Torgny Lindgrens Minnen. Det kommer vara en paus i mitten, det vill säga att konserten består av två tretimmarsdelar.

Konserten följs upp dagen efter, med ett samtal om konsertsituationens påverkan på lyssningen och ljudboken. Vad är det för sorts gemensam erfarenhet som har uppstått, om någon alls, och hur skiljer den sig från det ”tillsammans” som kan bildas mellan personer som har läst en samma bok? Var det något som påverkade lyssningen särskilt tydligt? Vad finns det för historiska paralleller till den här sortens ljudbokskonsert – konkret poesi, Lautgedicht, operan?

RESERVATION AV PLATS

Föranmälan krävs för att delta på experimentet, och görs via anmälningsformuläret här. Evenemanget är kostnadsfritt, men platserna begränsade.
Detta experiment har redan ägt rum! För att ta del av materialet från experimentet, besök gärna vårt ljudarkiv. Där vi har bland annat sparat ljudinspelningar från projektets olika delmoment.

Klicka här för att komma till ljudarkivet

Fylkingen

KONTAKTA OSS

mejl: dlk@kritiklabbet.se
telefon: 073 599 08 49