KRITIKLABBET

Bakom projektet Den lyssnande kritiken står Kritiklabbet, som har satt ihop en redaktion som ska ta sig an frågan om hur en litteraturkritik som utgår från ljudboken skulle kunna se ut. Och vad är ens ljudboken för estetiskt objekt? Vad har den för möjligheter att utvecklas? Och hur förhåller den sig till andra estetiska verk?

Kritiklabbet Logotyp

Kritiklabbet bedriver verksamhet som utvecklar kritikens produktion och distribution i den nya offentligheten. Det började som ett experiment för att undersöka dagskritikens konstnärliga, ekonomiska och tekniska former i en föränderlig offentlighet. Initiativet kom från Magnus William-Olsson och Fria seminariet i litterär kritik. Labbet drevs i en första fas (2016-2018) med finansiering (och redaktionellt oberoende) av Bonnier Books i samarbete med KTH, Handelshögskolan och Södertörns högskola mfl. och fortsatte därefter utanför Bonniers. Labbet samarbetar med kritiker, forskare samt andra intressenter för att experimentera med det kritiska verket och dess framtid. Målsättningen är att begrunda dagskritiken som konst- och kunskapsform i relation till ekonomiska och tekniska villkor och möjligheter. Vi arbetar för dagskritikens roll i morgondagens samhälle och dess potential för att påverka det samma.

TWITTER

Twitter feed is not available at the moment.

KONTAKTA OSS

mejl: dlk@kritiklabbet.se
telefon: 073 599 08 49