EXPERIMENT 1

UPPMÄRKSAMHET

Experiment 1 Icon

Experimentets konturer och frågor

Ibland kan man inte helt sätta fingret på varför någonting känns så bekant. Man upplever någonting, man minns, men det är vagt och utan entydig hänvisning till någon särskild händelse. I andra sammanhang, som till exempel när man känner en viss doft, kan man slungas tillbaka till en mycket specifik situation och ett visst känslotillstånd

Men vad händer när man minns litteratur? Går det bara att minnas det man läst, genom att, i stil med ordvändningen ’jag minns var jag befann mig när X hände’, ta vägen över omgivningen? Eller kan man minnas själva läsandet i sig? Och hur skiljer sig minnet av en lyssnad litteratur, från det av en läst?

Datum: 26–27/3 2022

Tid: 15:00–sent, 10:00–15:00

Plats: Göteborgs Litteraturhus

I det första experimentet i Den lyssnande kritiken vill vi undersöka ljudbokens förhållande till uppmärksamheten. Vilken sorts ”uppmärksamhetsform” utgör ljudboken, och hur förhåller den sig till det ständiga informationsflöde som omger allt fler av oss? I en medial verklighet som ständigt pockar på vår uppmärksamhet, utgör ljudboksformatet ännu en sorts uppmärksamhetsform – men vilken?

Personer som under skolgången har haft svårt att just hålla kvar uppmärksamheten på skriven text, vittnar ofta om ljudbokens fördelar vad gäller möjligheten att fokusera och dröja kvar i en uppmärksamhet. Å andra sidan lyfts det lika ofta fram, att ljudboken lämpar sig för den multitasking som fyller allt större delar av våra liv. Vi lyssnar på ljudboken när vi reser, lagar mat, pendlar, promenerar eller städar – men vad gör det med vår uppmärksamhet? Vad är det som uppstår och vad är det som blir kvar, dels i lyssnandet och dels i det efterföljande samtalet om ljudboken?

DET PRAKTISKA

Experimentet kommer äga rum 26–27 mars 2022, på Göteborgs Litteraturhus. Det består av fyra delar: 1) två inledningar om röst och uppmärksamhet av UKON och Magnus William-Olsson, 2) individuell lyssning på delar av Sula av Toni Morrison (inläsare Ewa Fröling) eller Obscuritas av David Lagercrantz (inläsare Gunnila Leining), 3) en gemensam middag och, på söndagen, 4) en avslutande diskussion.

Det första momentet syftar till att ge en gemensam, rudimentär ram för de individuella analyser som ska genomföras i det andra skedet. Varje person uppmanas nämligen, att välja ut ett särskilt stycke, en fras eller en mening som man lade märke till, och anteckna tidsangivelsen. Så kan vi därefter gemensamt gå igenom de utvalda ögonblicken under experimentets andra dag. De här punkterna ska varken vara en recension eller sammanfattning av texten, utan bör utgöra en grund för de enskilda deltagarna att reflektera kring och utveckla sin syn på begreppet uppmärksamhet i relation till ljudboken.

Det tredje momentet är både av social och experimentell karaktär. Det syftar dels till att få deltagarna att dela med sig av sina erfarenheter i en informell miljö, dels till att skapa ett visst avstånd mellan själva lyssningen och den avslutande diskussionen, det fjärde momentet, som även det sker på Göteborgs Litteraturhus.

Föranmälan krävs för att delta på experimentet, och görs via anmälningsformuläret här. Evenemanget är kostnadsfritt, men platserna begränsade. Delar av experimentet (inledningarna och den gemensamma diskussionen) kommer att spelas in och publiceras här på hemsidan.

RESERVATION AV PLATS

Föranmälan krävs för att delta på experimentet, och görs via anmälningsformuläret nedan. Evenemanget är kostnadsfritt, men platserna begränsade.

Detta experiment har redan ägt rum!

För att ta del av materialet från experimentet, besök gärna vårt ljudarkiv. Där vi har bland annat sparat ljudinspelningar från projektets olika delmoment.

Klicka här för att komma till ljudarkivet

Göteborgs Litteraturhus

KONTAKTA OSS

mejl: dlk@kritiklabbet.se
telefon: 073 599 08 49