LJUDARKIVET

På den här sidan har vi laddat upp några av de föreläsningar eller presentationer som inledde de experiment som genomfördes våren 2022 inom ramen för Den lyssnande kritiken. Dessutom presenterar vi några ljudande ögonblicksbilder från de samtal som följde på varje experiment – korta ljudklipp från diskussionerna, som berör alltifrån Torgny Lindgrens språkmelodi och populärmusikens ”labels”, till begreppet adaption och ljudbokens förhållande till rörelse.

Förhoppningen är att det här materialet ska kunna utgöra en resurs för ett fortsatt utforskande av ljudboken som konstform och fenomen.

Ikon för ljudarkivet

Den Lyssnande Kritiken: Introduktion

Introduktion

Erik Lindman Mata, projektsamordnare för Den Lyssnande Kritiken, presenterar projektet.

Experiment 1: Uppmärksamhet

Magnus William-Olsson om det första experimentet

Magnus William-Olsson inledde det första experimentet inom ramen för Den Lyssnande Kritiken.
Temat var lyssnande och uppmärksamhet.

 

UKON om uppmärksamhet

Poeten och psykoanalytikern Ulf Karl Olov Nilsson, UKON, inleder det första experimentet med att tala om vad mat är, hur förhållandet mellan rösten och jaget ser ut, vad uppmärksamhet har med smak att göra och vad han gillar för slags musik. Del ett av fem.

UKON om uppmärksamhet, 1 av 5

 

UKON om uppmärksamhet, 2 av 5

UKON om uppmärksamhet, del två av fem.

 

UKON om uppmärksamhet, 3 av 5

UKON om uppmärksamhet, del tre av fem.

 

UKON om uppmärksamhet, 4 av 5

UKON om uppmärksamhet, del fyra av fem.

 

UKON om uppmärksamhet, 5 av 5

UKON om uppmärksamhet, del fem av fem.

Samtal

Den andra dagen på Göteborgs Litteraturhuset ägnades åt samtal kring projektet i sin helhet, genomförandet av experimentet kring uppmärksamhet och förhållandet mellan inläsare och verk, bland mycket annat.

 

Del 1 – Om radioföljetänger kontra ljudböcker

 

Del 2 – Om ljudbokens gränssnitt och skillnaden mellan att bläddra och spola

 

Del 3 – Den aktiva läsningen kontra den aktiva lyssningen

 

Del 4 – Om begreppet ton och förhållandet mellan rösten och texten

 

Del 5 – Om ”labels” och studioproduktionernas olika stilar

 

Del 6 – Om en genrers särskilda röst, ljudboksprenumeration och kritikens ramar

 

Del 7 – Om strömningstjänsternas påverkan på kritiken, ljudbokens signatur och röstens askes

Experiment 2: Kroppslighet

Samtal

Det andra experimentet i projektet ägnades åt förhållandet mellan rörelse och lyssning. Den workshopbaserade inledningen hölls av koreogafen och dansaren Pontus Petterson, på MDT i Stockholm. Nedan följer några korta klipp från samtalen under helgen.

 

Del 1 – Om de ljud som inte ingår i ljudboken, lyssnandet efter misstag och olika sorters stränghet

 

Del 2 – Om förhållandet mellan digitalitet och det flytande

 

Del 3 – Om performativ kritik och förhållandet mellan kritikens praktik och objektet som kritiseras

 

Del 4 – Om lust och plikt i förhållande till lyssnande, och ljudbokens tid

 

Del 5 – Om att lyssna på ljudbok för första gången, utrustningen och inspelningens kvalitet

 

Del 6 – Om den aktiva läsningen

Experiment 3: Dramaturgi

Inledning

Det tredje experimentet inleddes av dramatikern och författaren Christina Ouzounidis som talade om röstens plats, hästar och skillnad.

 

”Platsen tid”, del 1 av 2

 

”Platsen tid”, del 2 av 2

Samtal

Efter experimentets genomförande satt deltagarna på Folkteatern Gävleborg och samtalade kring alltifrån möjligheten av en neutral inläsning och tolkarens val till förhållandet mellan skådespelare och publik.

 

Del 1 – Om regissörer, omedvetna val och den moderna ljudbokens neutralitetsideal

 

Del 2 – Om skådespelarens redigering och olika rollers röst

 

Del 3 – Om distinktionen mellan röst och text, genialitet och gestaltningen av en vilja

 

Del 4 – Om den muntliga berättartraditionen, podcasts och ljudbokens avsaknad av kropp

 

Del 5 – Om den neutrala läsningen, talspråklighet och att hålla samma ton

 

Del 6 – Om det neutrala som gränsvärde

 

Del 7 – Om bokstavlighet i läsandet

Experiment 4: Musikalitet

Samtal

Efter att ha lyssnat på hela Torgny Lindgrens bok Minnen möttes deltagarna i det fjärde experimentet upp dagen efter, för att samtala kring konsertsituationen, snarkningar och intimitet, bland mycket annat. Nedan återfinns ljudklipp från hela helgens samtal.

 

Del 1 – Om upprepning och förskjutning

 

Del 2 – Om lyssnandet som social upplevelse och att dela med sig av ljudböcker

 

Del 3 – Om förhållandet mellan längd och intimitet, den oborstade rösten och retorisk formkänslighet

 

Del 4 – Om Glenn Gould och förhållandet mellan noter, text och ljud

 

Del 5 – Om att Torngy Lindgrens adresserar lyssnarna i början och slutet av inläsningen

 

Del 6 – Om tid och förväntan, olika kategorier av lyssnande och radiobio.

 

Del 7 – Om att lyssna i mörker

KONTAKTA OSS

mejl: dlk@kritiklabbet.se
telefon: 073 599 08 49