EXPERIMENT 2

KROPPSLIGHET

Experiment 2 Icon

Experimentets konturer och frågor

En av de vanligaste bilder vi associerar med läsakten är den av en stillasittande och framåtböjd person. Men tänker man i stället på hur vi tillägnar oss ljudböcker, är det långt ifrån givet att det är en stillasittande person man föreställer sig – snarare karaktäriseras vår förståelse av ljudboken av en helt annan kroppslig situation, nämligen rörelsen. Det betonas titt som tätt att ljudboken möjliggör för personer att ta till sig litteratur samtidigt som man sysslar med någonting annat. Men vad har själva kroppsligheten i ljudbokslyssnandet för påverkan på verket, utöver samtidigheten i att till exempel lyssna när man också diskar? Hur påverkas ett litterärt verk av att man, när man lyssnar, utför olika kroppsliga aktiviteter – promenerar, jobbar, pendlar, lagar mat, och så vidare?

Datum: 9–10/4 2022

Tid: 10:00-sent, 10:00-15:00 

Plats: MDT

Å ena sidan för den här typen av frågor oss in på den ljudsättning av vardagen som blivit allmänt spridd – tanken om ett eget soundtrack som följer en och färgar ens upplevelser. Å andra sidan finns det mer specifika frågor som rör samspelet mellan kropp och ljud, rörelse och uppmärksamhet, som snarare har med minne än med stämning att göra. Vad händer med lyssningen när man lägger till den kroppens rytm, hur vag eller komplicerad den än må vara, som uppstår i rörelserna? Vad händer med lyssningen när man promenerar eller springer eller cyklar, förutom att uppmärksamheten ibland glider mellan det inre och det yttre (vilket ju är fallet även när man läser en bok)? Hur interagerar den fysiska omgivningen med boken? Hur binds berättelser samman med vardagen och platsen?

DET PRAKTISKA

Det här experimentet tar sig uttryck i resande och rörelse. Det börjar på förmiddagen den 9/4, på MDT på Skeppsholmen i Stockholm, med en inledning av koreografen och dansaren Pontus Pettersson om kroppslighet, poesi och ljud. Därefter får varje deltagare i uppdrag att under eftermiddagen och kvällen lyssna på antingen Chimamanda Ngozi Adichies Lila hibiskus (inläst av Tuva Novotny) eller Jens Lapidus Snabba cash (inläst av Morgan Alling). Vissa deltagare kommer uppmanas att resa någonstans – hoppa på Vaxholmsfärjan eller pendeltåget eller 4:ans buss – och andra kommer ombes att utföra någon rörlig aktivitet; cykla till Söderort, promenera runt Skeppsholmen, springa en tur. Målet är att man ska sammanfatta sina upplevelser på något sätt som kan kommuniceras till de andra deltagarna på söndagen 10/4. Det kan vara i form av en text, en inspelning, en koreografi eller ett performance – huvudsaken är att man reflekterar över kroppslighetens förhållande till erfarenheten av en ljudande litteratur.

RESERVATION AV PLATS

Föranmälan krävs för att delta på experimentet, och görs via anmälningsformuläret nedan. Evenemanget är kostnadsfritt, men platserna begränsade.

Detta experiment har redan ägt rum!

För att ta del av materialet från experimentet, besök gärna vårt ljudarkiv. Där vi har bland annat sparat ljudinspelningar från projektets olika delmoment.

Klicka här för att komma till ljudarkivet

KONTAKTA OSS

mejl: dlk@kritiklabbet.se
telefon: 073 599 08 49