den

lyssnande

kritiken

LJUDBOKEN

Den lyssnande kritiken är ett projekt som djupdyker i ljudboksformatet. Vi vill utforska möjligheterna och problemen hos en litteraturkritik som tar ljudboken som sitt objekt. Vi vill spåra ljudbokens historiska rötter, samtida syskon och kommande utveckling. Vi vill undersöka skillnaden mellan inläsare och uppläsare, såväl som mellan radioteater, talbok och ljudbok. Vi vill utveckla en lyssnande kritik.

LJUDARKIVET

På den här sidan kommer vi småningom att göra både inspelningar och dokumentation från de olika experimenten tillgängliga. Förhoppningen är att det ska kunna utgöra en resurs för ett fortsatt utforskande av ljudboken som konstform och fenomen.

Ikon för ljudarkivet

EXPERIMENTEN

1. UPPMÄRKSAMHET

Datum: 26-27/3 2022

Tid: 15:00–sent, 10:00–15:00

Plats: Göteborgs litteraturhus


2. KROPPSLIGHET

Datum: 9-10/4 2022

Tid: 10:00–sent, 10:00–15:00

Plats: MDT

3. DRAMATURGI

Datum: 14/15-5 2022

Tid: 14:00–sent, 10:00–14:00

Plats: Folkteatern Gävleborg

4. MUSIKALITET

Datum: 4-5/6 2022

Tid: 10:00–sent, 10:00–15:00

Plats: Fylkingen

5. EKONOMI. POLITIK & ESTETIK

Datum: 17/9 2022

Tid: TBA

Plats: Hägerstensåsens medborgarhus

Den Lyssnande Kritiken finansieras av Kulturbryggan:

Kulturbryggan Logotyp

KONTAKTA OSS

mejl: dlk@kritiklabbet.se
telefon: 073 599 08 49