PRESS

På den här sidan finns olika grafisk bilder och fotografier som du kan använda om du skriver om eller vill sprida information om Den lyssnande kritiken. Grafiken är gjord av Edvin Sjögren och fotografierna är tagna av Carla Lomakka.

FOTOGRAFIER

Den lyssnande kritiken har bett fotografen Carla Lomakka göra tre stycken fotoverk som knyter an till projektets frågor kring ljudande litteratur och lyssnande kritik. Fotografierna kan användas i sammanhang som hänvisar till projektet och dess resultat.

DLK-PROFILEN

DLK LOGOTYP

DLK Logotyp

DLK LOGOTYP - LJUDVÅGOR

Experiment 2: Kroppslighet

DLK FAVICON

DLK Logotyp

DLK FAVICON - SVARTVIT 

Logotyp: Svartvit

LJUDARKIVET 

Ikon för ljudarkivet

LJUDVÅGOR

Ljudvågor

EXPERIMENTEN

1. UPPMÄRKSAMHET

Experiment 1 Icon

2. KROPPSLIGHET

Experiment 2: Kroppslighet

3. DRAMATURGI

Experiment 4: Dramaturgi

4. MUSIKALITET

Experiment 3: Musikalitet

5. EKONOMI, POLITIK & ESTETIK

Experiment 5: Ekonomi, Politik & Estetik

KONTAKTA OSS

mejl: dlk@kritiklabbet.se
telefon: 073 599 08 49