PRESS

På den här sidan finns olika grafisk bilder och fotografier som du kan använda om du skriver om eller vill sprida information om Den lyssnande kritiken. Grafiken är gjord av Edvin Sjögren och fotografierna är tagna av Carla Lomakka.

Dessutom finns fotografier och presentationer av de som ska delta på slutkonferensen för projektet. För varje person anges vem som tagit fotografiet.

 

PRESENTATIONER & FOTOGRAFIER FÖR SLUTKONFERENSEN

Fotografi av Carla Lomakka
Fredrik Olsson arbetade femton år som producent och projektledare på SR men lämnade 2017 för Bonnier Audio, där han är innehållsutvecklare, projektledare och ljudboksredaktör. Fotografiet är taget av en onämnd fotograf.
Fotografi av Carla Lomakka
Annika Nyman är dramatiker och doktorand på Teaterhögskolan i Malmö. Hon har tidigare drivit teater mutation och gjort flera arbeten för Teatr Weimar i Malmö. Senast var hon aktuell med Sysslolösa unga män med tillgång till vapen på Göteborgs Stadsteater. I november 2022 har hennes Människor slukar allt de älskar – till Pier Paolo Pasolinis pojkar och till deras mamma premiär på Fri scen på Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm. Våren 2023 planerar hon att disputera med avhandlingen Orena intentioner – om att låta en litterär slitning omförhandla ett dramatiskt skrivande. Fotografiet är taget av John Hanse.
Fotografi av Carla Lomakka
Helen Wedham är författare och psykolog som tillägnat sig en stor del av sin omfattande bildning genom talböcker och som därigenom utvecklat en särskild sensibilitet för litterär lyssning. Fotografiet är taget av Anna Rehnberg.
Fotografi av Carla Lomakka
Charles Bernstein (f. 1950) hör till de viktigaste poeterna och poesiteoretikerna i USA under det senaste halvseklet. Han var en av förgrundsgestalterna inom language-poesin under 1970- och 80-talen och har varit verksam som professor vid universitetet i Buffalo och University of Pennsylvania, där han tillsammans med Al Filreis startade det stora ljudarkivet för inspelad poesi, PENNsound (writing.upenn.edu/pennsound). Bernstein har publicerat otaliga diktsamlingar, chapbooks, essäböcker – på svenska finns urvalet De svåra dikterna anfaller (OEI editör 2008) – och har återkommande skrivit om ljud, ljudinspelning, performativitet och muntlighet som element i en litterär praktik. Hans senast utgivna bok är poesiboken Topsy-Turvy (University of Chicago Press 2021). Fotografiet är taget av Gregory Botts.
Fotografi av Carla Lomakka
Susanne Skog är ljudkonstnär redaktör och radioproducent Hon har ett långt och egensinnigt interdisciplinärt konstnärskap med grunden i ljud. Hon är även verksam som skribent och redaktör för till exempel tidskrifterna Nutida Musik och Divan. Fotografiet är taget av Miriam Klyvare.
Fotografi av Carla Lomakka
Daniel Åberg har genom de långa Storytel Original-serierna ”Virus” och ”Nära gränsen” blivit en av de mer välprofilerade författarna som skriver direkt för ljud. Han är också verksam som lärare i ljudboksskrivande på Skrivarakademin. Fotografiet är taget av Emma Sofia Olsson.
Fotografi av Carla Lomakka
Carolina Jinde är ljudtekniker, just nu verksam vid Stockholms Konstnärliga Högskola, där hon doktorerar på projektet Enher. Fotografiet är taget av en onämnd fotograf.
Fotografi av Carla Lomakka
Dmitrij Strotsev är en av sitt lands mest omsusade poeter. Inte minst hans uppläsningar och performances väcker hänförelse. På svenska finns böckerna Adams tystnad (2015) och Belarus omkullkastat (2021) båda i översättning av Dmirti Plax. Fotografiet är taget av en onämnd fotograf.
Fotografi av Carla Lomakka
Julia Pennlert är lektor med inriktning mot läsning och läsfrämjande verksamhet på Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. Hon har under de senaste åren haft ett antal projekt kopplade till den kommersiella ljudbokens framväxt. Hon är även medredaktör för antologin Från Strindberg till Storytel – korskopplingar mellan ljud och litteratur (Daidalos 2021). Under detta år arbetar hon med ett projekt som särskilt fokuserar på hur ljudboken används – och litteraturförmedling i ljudformatet sker inom folkbibliotekens verksamhet i Västra Götaland.  Fotografiet är taget av Suss Willén
Fotografi av Carla Lomakka
Hanna Ylöstalo är redaktör på Förlaget M i Helsingfors. Hon har skrivit om ljudbokens belägenhet i sin litteraturvetenskapliga avhandling pro gradu, sammanfattad i artikeln ”Arielle Arielle. Man ropar efter henne. Arielle.” Ljudtext och rörliga medier i en novell av Monika Fagerholm (Finsk Tidskrift 7–8/2018). Fotografiet är taget av Niklas Sandström.
Fotografi av Carla Lomakka
Elin Nord är universitetsbibliotekarie på Göteborgs Universitetsbibliotek, med stort engagemang kring frågor som rör tillgänglig läsning och lyssnande läsning. Elin är även ledamot i Läsrådet. Fotografiet är taget av en onämnd fotograf.
Fotografi av Carla Lomakka
Jörgen Jörgen Gassilewski är författare och vice ordförande i Sveriges Författarförbund. Under de senaste åren har han inom förbundet särskilt engagerat sig i konsekvenserna av digitaliseringens och ljudbokens expansion på marknaden, samt förmedlingens och kritikens betydelse för litteraturen och den demokratiska processen. Fotografiet är taget av Caroline Andersson.
Fotografi av Carla Lomakka
EMarie Pettersson är förläggare på ellerströms förlag och kulturskribent i Hd/Sydsvenskan. Fotografiet är taget av Carolina Wiehe Welroos.
Fotografi av Carla Lomakka
Minerva Reynosa och Benjamin Moreno, båda från Mexiko, arbetar väsentligen var för sig med poesi, forskning och undervisning, men de formar också tillsammans BENERVA! en duo som skapar poesi/performance/elektroniska/mm. verk. Bilden är från deras ljuvliga low tech poesi-dataspel, Mamut.
Fotografi av Carla Lomakka
Benjamin Wagner (f. 1992) är översättare, skribent och konstnär. Han arbetar ofta med arkivfotografi, senast i ett projekt med utgångspunkt i det holländska 1600-talets skuldekonomi. Han har tidigare skrivit om Harun Farocki och översatt texter ur Politiques de l’amitié av Jacques Derrida och Der Missbrauch des Eigentums av Daniel Loick. Fotografiet är (uppenbarligen) taget av Benjamin själv.
Fotografi av Carla Lomakka
Rasmus Fleischer är ekonomihistoriker.

FOTOGRAFIER

Den lyssnande kritiken har bett fotografen Carla Lomakka göra tre stycken fotoverk som knyter an till projektets frågor kring ljudande litteratur och lyssnande kritik. Fotografierna kan användas i sammanhang som hänvisar till projektet och dess resultat.

 

 

DLK-PROFILEN

DLK LOGOTYP

DLK Logotyp

DLK LOGOTYP - LJUDVÅGOR

Experiment 2: Kroppslighet

DLK FAVICON

DLK Logotyp

DLK FAVICON - SVARTVIT 

Logotyp: Svartvit

LJUDARKIVET 

Ikon för ljudarkivet

LJUDVÅGOR

Ljudvågor

EXPERIMENTEN

1. UPPMÄRKSAMHET

Experiment 1 Icon

2. KROPPSLIGHET

Experiment 2: Kroppslighet

3. DRAMATURGI

Experiment 4: Dramaturgi

4. MUSIKALITET

Experiment 3: Musikalitet

5. EKONOMI, POLITIK & ESTETIK

Experiment 5: Ekonomi, Politik & Estetik

KONTAKTA OSS

mejl: dlk@kritiklabbet.se
telefon: 073 599 08 49