EXPERIMENTEN

Den lyssnande kritiken består av fyra projekt (och en avslutande konferens) som alla försöker belysa ljudboken ur olika perspektiv. Tanken med experimenten är att deltagarna gemensamt ska ta del av ljudande litteratur och reflektera över den ur specifika vinklar; det kan till exempel, som i experiment 3, handla om att betrakta ljudboken ur ett musikaliskt perspektiv eller, som i det inledande experimentet, att fundera över vilket slags uppmärksamhet som krävs när man lyssnar på litteratur. Varje experiment innefattar en gemensam diskussion utifrån deltagarnas tankar och erfarenheter – ett slags samtal som ska försöker arbeta vidare med själva experimenten. Diskussionerna kommer att spelas in och publiceras, antingen i sin helhet eller redigerat, här på hemsidan.

1. UPPMÄRKSAMHET

Datum: 26-27/3 2022

Tid: 15:00–sent, 10:00–15:00

Plats: Göteborgs litteraturhus


2. KROPPSLIGHET

Datum: 9-10/4 2022

Tid: 10:00–sent, 10:00–15:00

Plats: MDT


3. DRAMATURGI

Datum: 14-15/5 2022

Tid: 14:00–sent, 10:00–14:00

Plats: Folkteatern Gävleborg


4. MUSIKALITET

Datum: 4-5/6 2022

Tid: 15:00–sent, 10:00–15:00

Plats: Fylkingen


5. EKONOMI, POLITIK & ESTETIK

Datum: 17/9 2022

Tid: 09:30–18:00

Plats: Hägerstensåsens medborgarhus


KONTAKTA OSS

mejl: dlk@kritiklabbet.se
telefon: 073 599 08 49