EXPERIMENT 5

EKONOMI, POLITIK
& ESTETIK

Experiment 1 Icon

Experimentets konturer och frågor

En grundläggande anledning till att Kritiklabbet genomför projektet Den lyssnande kritiken är den betydande roll som ljudboken har fått i den svenska litterära sfären. Den ljudboks-boom som det har talats mycket om de senaste åren har utan tvekan givit sig till känna. Inte minst syns detta i hur ljudboken och de företag som arbetar med att distribuera ljudböcker genom bland annat strömningstjänster omformat såväl förlags- som biblioteksbranschen.

Datum: 17/9 2022

Tid: 09:30–18:00

Plats: Hägerstensåsens Medborgarhus

Det femte och avslutande evenemanget inom ramen för projektet har ljudbokens ekonomiska, politiska och estetiska aspekter för ögonen – ett slags helhetsgrepp, med andra ord. Hur påverkas litteraturen i allmänhet och den verksform som ljudboken är i synnerhet, av den rådande infrastruktur, där strömning och abonnemang är grundpelare? Vad kostar ”en lyssning” egentligen? Och vad skiljer egentligen en ljudbok från en talbok? Produceras de på olika sätt eller bara med olika målsättningar? Vilka möjligheter finns det i ljudboken, som inte utnyttjas i dag? Hur kan man förstå den tryckta bokens fysiska närvaro i förhållande till dagens ljudböcker, vilka primärt är digitala (och t.ex. inte längre i CD-format)? Och hur ska i slutändan en ljudbokskritik se ut?

PRELIMINÄRT PROGRAM

09:30-10:00 – Öppning av konferensen
Redaktionen för DLK presenterar vad som hänt under våren och går igenom konferensens upplägg.

10:00-10:45 – Ljudbokens produktion
Föreläsning av Fredrik Olsson, mångårig procent av ljudböcker

11:00-11:45 – Ljudbokens distribution
Föreläsning av ekonomihistorikern Rasmus Fleischer om strömningstjänsternas samtida roll

12:00-12:45 – Ljudbokens estetik
Föreläsning av dramatikern och forskaren Annika Nyman om den ljudande litteraturens möjligheter

13:00-14:00 – Lunch

14:00-14:30 – Forskningen
Presentation av Julia Pennlert om den pågående forskning om ljudbokslyssnandet

14:30-15:15 – Panelsamtal om produktionen 
Samtal mellan Fredrik Olsson, forskaren Carolina Jinde, författaren Helen Wedham och ljudkonstnären Susanne Skog.

15:15-15:30 – Videohälsning från Charles Bernstein

15:30-16:15 – Panelsamtal om distribution
Samtal mellan Rasmus Fleischer, Författarförbundets vice ordförande Jörgen Gassilewski, Förlagets Hanna Ylöstalo och bibliotekarien Elin Nord.

16:15-16:30 – Videohälsning Dmitrij Strotsev

16:30-17:15 – Panelsamtal om estetik
Samtal mellan Annika Nyman, författaren Daniel Åberg, förläggaren Marie Pettersson och forskaren Julia Pennlert.

17:15-17:30 – Videohälsning från Minerva Reynosa

18:00-22:00 – Gemensam middag med efterföljande ljudbokskaraoke

Under hela dagen kommer man dessutom ha möjlighet att ta del av ett videoverk om en nyöversättning av Proust av konstnären Benjamin Wagner, man kommer kunna låna mp3-spelare för att gå iväg och lyssna på ljudböcker och man kommer kunna läsa texter från och sammanfattningar av projektets tidigare evenemang.

 

RESERVATION AV PLATS

Anmäl er gärna via anmälningsformuläret här. Evenemanget är kostnadsfritt.

Detta experiment har redan ägt rum!

För att ta del av materialet från experimentet, besök gärna vårt ljudarkiv. Där vi har bland annat sparat ljudinspelningar från projektets olika delmoment.

Klicka här för att komma till ljudarkivet

Riksdalervägen 2, 129 32 Hägersten

KONTAKTA OSS

mejl: dlk@kritiklabbet.se
telefon: 073 599 08 49