EXPERIMENT 5

EKONOMI, POLITIK
& ESTETIK

Experiment 1 Icon

Experimentets konturer och frågor

En grundläggande anledning till att Kritiklabbet genomför projektet Den lyssnande kritiken är den betydande roll som ljudboken har fått i den svenska litterära sfären. Den ljudboks-boom som det har talats mycket om de senaste åren har utan tvekan givit sig till känna. Inte minst syns detta i hur ljudboken och de företag som arbetar med att distribuera ljudböcker genom bland annat strömningstjänster omformat såväl förlags- som biblioteksbranschen.

Datum: 17/9 2022

Tid: TBA

Plats: Hägerstensåsens Medborgarhus

Det femte och avslutande evenemanget inom ramen för projektet har ljudbokens ekonomisk-politiska position för ögonen. Hur påverkas litteraturen i allmänhet och den verksform som ljudboken är i synnerhet, av den rådande infrastruktur, där strömning och abonnemang är grundpelare? Vad kostar ”en lyssning” egentligen? Och vad skiljer egentligen en ljudbok från en talbok? Vilka erfarenheter har personer med funktionsvariation som redan före den omtalade ljudboks-boomen utvecklade, vårdade och använde sig av en auditiv litteratur? Hur kan man förstå den tryckta bokens fysiska närvaro i förhållande till dagens ljudböcker, vilka primärt är digitala (och t.ex. inte längre i CD-format)?

DET PRAKTISKA

Det sista experimentet är på sätt och vis också det minst experimentella; det utgörs av en heldagskonferens om de ekonomiska, politiska och estetiska aspekterna av ljudboken. En del av programmet kommer att vigas åt att presentera tankar och resultat från de föregående experimenten, därefter följer två presentationer om ljudbokens historiska utveckling och avslutningsvis hör vi ett samtal mellan förlagen, biblioteken, Författarförbundet, med flera, om ljudbokens samtida roll. Konferensen äger rum i slutet av september 2022

Information specifika tider och vilka ljudböcker experimentet kommer utgå ifrån kommer publiceras inom kort.

RESERVATION AV PLATS

Föranmälan krävs för att delta på experimentet, och görs via anmälningsformuläret här. Evenemanget är kostnadsfritt, men platserna begränsade.

RESERVERA DIN PLATS

Riksdalervägen 2, 129 32 Hägersten

KONTAKTA OSS

mejl: dlk@kritiklabbet.se
telefon: 073 599 08 49