Ekonomi, Politik & Estetik

Ekonomi, Politik & Estetik

EXPERIMENT 5 EKONOMI, POLITIK & ESTETIK Experimentets konturer och frågor En grundläggande anledning till att Kritiklabbet genomför projektet Den lyssnande kritiken är den betydande roll som ljudboken har fått i den svenska litterära sfären. Den ljudboks-boom som...
Dramaturgi

Dramaturgi

EXPERIMENT 4 DRAMATURGI Experimentets konturer och frågor I en uppmärksammad artikel om ljudbokens framfart, som publicerades på Dagens Nyheter för några år sedan, konstaterade Albert Bonniers förlags litterära chef, att en ”digital kompetens” kommer vara nödvändig...
Uppmärksamhet

Uppmärksamhet

EXPERIMENT 1 UPPMÄRKSAMHET Experimentets konturer och frågor Ibland kan man inte helt sätta fingret på varför någonting känns så bekant. Man upplever någonting, man minns, men det är vagt och utan entydig hänvisning till någon särskild händelse. I andra sammanhang,...
Musikalitet

Musikalitet

EXPERIMENT 3 MUSIKALITET Experimentets konturer och frågor Det som tydligast karaktäriserar ljudboksformatet, i kontrast till den tryckta texten, är dess förhållande till ljud. Uppläsningar, högläsningar och deklamation är visserligen vanliga praktiker för att...
Kroppslighet

Kroppslighet

EXPERIMENT 2 KROPPSLIGHET Experimentets konturer och frågor En av de vanligaste bilder vi associerar med läsakten är den av en stillasittande och framåtböjd person. Men tänker man i stället på hur vi tillägnar oss ljudböcker, är det långt ifrån givet att det är en...